KALI – Święta Moc Kobiecości ~ Zaawansowany Warsztat dla Kobiet ~ 17-24 marca 2018 r.

szczegóły w wkrótce…