Różnica między hinduską a buddyjską tantrą

Różnica między hinduską a buddyjską tantrą

Osho, czy jest jakaś różnica między podejściem Śiwy i Sarahy do tantry?

Nie ma jakiejś zasadniczej różnicy. Różnica dotyczy tylko formy Religie różnią się tylko formą, metodologią – sposobem osiągania wymiaru transcendentalnego, ale nie egzystencjalnie. Są tylko dwie podstawowe formalne różnice: związane ze ścieżką oddania, modlitwy, miłości i ze ścieżką medytacji, świadomości. Te dwie podstawowe różnice nadal się utrzymują.

Podejście Śiwy {tantra hinduska } opiera się na oddaniu, modlitwie, miłości. Podejście Sarahy {tantra buddyjska} opiera się na medytacji, świadomości. Jest to rozróżnienie formalne, ponieważ ostatecznie kochanek i medytujący docierają do tego samego celu. Wypuszczają strzały z różnych stron, ale trafiają w ten sam cel. Wypuszczają strzały z różnych łuków, ale trafiają w ten sam cel. Ostatecznie łuk nie ma znaczenia. Jeśli cel zostaje osiągnięty, nie ma znaczenia, jakiego rodzaju łuk wybrałeś. Są dwa łuki, ponieważ człowiek zasadniczo podzielony jest na dwa: myślenie i uczucie. Do rzeczywistości możesz podejść albo przy pomocy myślenia, albo przy pomocy uczucia.

Podejście Śiwy opiera się na uczuciu, sercu. Uczucie musi być przemienione. Miłość musi być przemieniona, żeby stała się modlitwą. Na drodze Śiwy wyznawca i bóstwo pozostają, bhakta i bhagawan pozostają. W szczytowym punkcie stapiają się ze sobą.

Posłuchaj uważnie: kiedy tantra Śiwy dochodzi do najwyższego orgazmu, „ja” rozpuszcza się w „ty”, a „ty” rozpuszcza się w „ja”; oba są razem, stają się jednością.

Kiedy tantra Sarahy dochodzi do punktu szczytowego, rozpoznanie jest takie: ani nie masz racji, ani nie mówisz prawdy, ani „ty” nie istnieje, ani „ja” nie istnieje; znikają. Spotykają się dwa zera, nie ”ja i ty” – ani „ja”, ani „ty”. Dwa zera, dwie puste przestrzenie rozpuszczają się w siebie… ponieważ cały wysiłek na ścieżce Sarahy zmierza do tego, jak rozpuścić myśl, a „ja” i „ty” są częściami myśli. Kiedy myśl jest całkowicie rozpuszczona, jak mógłbyś powiedzieć o sobie „ja”? A kogo nazwiesz swoim Bogiem? Bóg jest częścią myśli; to wytwór myśli, to konstrukcja myślowa, konstrukcja umysłowa. Wszystkie konstrukcje umysłowe rozpuszczają się i powstaje śunja, pustka.

Na ścieżce Śiwy nie kochasz już formy, nie kochasz już osoby – zaczynasz kochać całą egzystencję. Cała egzystencja staje się twoim „ty”; zwracasz się do całej egzystencji. Zaborczość jest odrzucona, zawiść jest odrzucona, nienawiść jest odrzucona; wszystko co negatywne w uczuciu zostaje odrzucone a uczucie staje się coraz czyściejsze. W pewnej chwili pojawia się czysta miłość. W tej chwili czystej miłości „ja” rozpuszcza się w „ty”, a „ty” rozpuszcza się w ja. Wy również znikacie, ale nie znikacie jak dwa zera; znikacie tak jak ukochana znika w kochanku a kochanek znika w ukochanej.

Aż do tego punktu te ścieżki są różne, ale to też jest różnica formalna. Poza tym, jakie to ma znaczenie, czy znikasz jak kochanek i ukochana, czy znikasz jak dwa zera? Zasadniczą, fundamentalną sprawą jest to, że znikasz, że nic nie zostaje, że nie zostaje żaden ślad. To zniknięcie jest oświeceniem.

Zatem musisz zrozumieć: jeśli pociąga cię miłość, będzie pociągał cię Śiwa a Księga Sekretów będzie twoją biblią tantryczną.

Jeśli pociąga cię medytacja, to będzie pociągał cię Saraha. To zależy od ciebie. Obaj są w porządku, obaj odbywają tę samą podróż . Ty wybierasz, z którym chciałbyś podróżować. Jeśli potrafisz być szczęśliwy w samotności to Saraha…

Jeśli nie potrafisz być szczęśliwy, kiedy jesteś sam, i twoje szczęście pojawia się tylko wtedy, gdy jesteś w związku, to Śiwa. Taka jest różnica między tantrą hinduską i tantrą buddyjską.

 

~~Osho, Doświadczanie tantry