Rejestracja w Shakti Online…

Zapisz się tutaj, jeśli chcesz wziąć udział w Shakti Online
bądź otrzymywać informacje o nadchodzących wydarzeniach
tej nowej formy odżywania różnych aspektów kobiecości,
dostępnej prosto z Twojego domu

 My ♥ Twoją poufność.

*{To konto jest niezależne od ogólnego newslettera Namiętnej Obecności
i dotyczy tylko wydarzeń w Shakti Online. Naturalnie, w każdym momencie
będziesz mogła zrezygnować z tej subskrypcji.}

Subscribe to our newsletter

 

Subscribe to our newsletter

 

Subscribe to our newsletter

 

 

 

 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).