Zasady udziału i Polityka Poufności

I. Ogólne

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do nie spożywania alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój w trakcie trwania warsztatu, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia zakończenia zajęć włącznie.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku do informacji dotyczących innych uczestników, a otrzymanych w trakcie trwania warsztatu.
 4. Osoby będące w trakcie leczenia psychiatrycznego, terapii, w depresji, po lub w trakcie kryzysu emocjonalnego mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym, psychiatrą lub psychoterapeutą i uzyskaniu jego zgody.
 5. Warsztaty, sesje i proces szkolenia oferowany przez Namietną Obecność skupione są na rozwijaniu świadomości i indywidualnej odpowiedzialności. W związku z tym każdy ich uczestnik/czka jest odpowiedzialny/a za siebie i nie powinien/powinna robić niczego, co byłoby wbrew jego/jej wartościom i świadomości.
 6. Zgłoszenie udziału w zajęciach oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszych warunków i zasad uczestnictwa.
 7. Namiętna Obecność zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

II. Zapisy i opłaty, rezygnacje i zwroty

 1. Rezerwacja miejsca na udział w wybranym warsztacie następuje w chwili wpłacenia zaliczki w wysokości i w sposób podany w opisie danego warsztatu.
 2. Pozostała część opłaty za udział  w warsztacie jest wnoszona albo przelewem do dnia rozpoczęcia warsztatu albo gotówką w dniu rozpoczęcia warsztatu. Koszty pobytu i wyżywienia, jeśli takie są, uczestnik reguluje bezpośrednio z właścicielem ośrodka
 3. W przypadku odwołania zajęć przez Namiętną Obecność uczestnikowi zostaną zwrócone dokonane przez niego wpłaty przelewem na konto uczestnika nie później niż w ciągu 5 dni od planowanej uprzednio daty zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w zajęciach w terminie niż 10 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia tych zajęć nastąpi zwrot wpłaconych opłat z potrąceniem kwoty zaliczki, która wtedy jest bezzwrotna.
 5. Jest możliwość przekazania przez uczestnika zarezerwowanego przez siebie miejsca innej wskazanej przez niego osobie, ale  po uzgodnieniu z prowadzącą/ym zajęcia.
 6. Istnieje także możliwość wyboru przez uczestnika innych zajęć, odbywających się w ciągu 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki, i zaliczenia danej wpłaty na poczet opłaty za te zajęcia, również po uzgodnieniu z prowadzącą/ym.
 7. W przypadku spóźnienia, rezygnacji w trakcie, bądź wcześniejszego wyjazdu opłata za warsztat nie ulega zmianie.

III. Polityka poufności

 1. Osoby, które zarejestrowały się do naszego newslettera jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie  informacji o wydarzeniach organizowanych i/lub polecanych przez Namiętną Obecność  (zgodnie z przepisami ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).  Każda z tych osób może w w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 2. Namiętna Obecność oświadcza, że podane w ten sposób dane są poufne, także te wprowadzone na strone namietnaobecnosc.pl nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

IV. Pliki Cookies

 1. Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do identyfikowania użytkowników tej strony z identyfikatorem sesji. Nie są w nich jednak przetrzymywane żadne dane osobowe.
 2. Ta strona wykorzystuje komponenty zewnętrznych serwisów, w związku z tym wykorzystywane mogą być pliki Cookies. Więcej info znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies .
 3. W przypadku pytań i komentarzy prosimy o kontakt na info@namietnaobecnosc.pl