Zasady udziału i Polityka Poufności

I. Ogólne

 1. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do nie spożywania alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój w trakcie trwania warsztatu, tj. od dnia rozpoczęcia zajęć do dnia zakończenia zajęć włącznie.
 3. Uczestnicy zobowiązują się do zachowania poufności w stosunku do informacji dotyczących innych uczestników, a otrzymanych w trakcie trwania warsztatu.
 4. Osoby będące w trakcie leczenia psychiatrycznego, terapii, w depresji, po lub w trakcie kryzysu emocjonalnego mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym, psychiatrą lub psychoterapeutą i uzyskaniu jego zgody.
 5. Warsztaty, sesje i proces szkolenia oferowany przez Namietną Obecność skupione są na rozwijaniu świadomości i indywidualnej odpowiedzialności. W związku z tym każdy ich uczestnik/czka jest odpowiedzialny/a za siebie i nie powinien/powinna robić niczego, co byłoby wbrew jego/jej wartościom i świadomości.
 6. Zgłoszenie udziału w zajęciach oznacza zapoznanie się i akceptację niniejszych warunków i zasad uczestnictwa.
 7. Namiętna Obecność zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych.

II. Zapisy i opłaty, rezygnacje i zwroty

 1. Rezerwacja miejsca na udział w wybranym warsztacie następuje w chwili wpłacenia zaliczki w wysokości i w sposób podany w opisie danego warsztatu.
 2. Pozostała część opłaty za udział  w warsztacie jest wnoszona albo przelewem do dnia rozpoczęcia warsztatu albo gotówką w dniu rozpoczęcia warsztatu. Koszty pobytu i wyżywienia, jeśli takie są, uczestnik reguluje bezpośrednio z właścicielem ośrodka
 3. W przypadku odwołania zajęć przez Namiętną Obecność uczestnikowi zostaną zwrócone dokonane przez niego wpłaty przelewem na konto uczestnika nie później niż w ciągu 5 dni od planowanej uprzednio daty zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji przez uczestnika z udziału w zajęciach w terminie niż 10 dni poprzedzających dzień rozpoczęcia tych zajęć nastąpi zwrot wpłaconych opłat z potrąceniem kwoty zaliczki, która wtedy jest bezzwrotna.
 5. Jest możliwość przekazania przez uczestnika zarezerwowanego przez siebie miejsca innej wskazanej przez niego osobie, ale  po uzgodnieniu z prowadzącą/ym zajęcia.
 6. Istnieje także możliwość wyboru przez uczestnika innych zajęć, odbywających się w ciągu 3 miesięcy od daty wpłacenia zaliczki, i zaliczenia danej wpłaty na poczet opłaty za te zajęcia, również po uzgodnieniu z prowadzącą/ym.
 7. W przypadku spóźnienia, rezygnacji w trakcie, bądź wcześniejszego wyjazdu opłata za warsztat nie ulega zmianie.

III. Polityka poufności

 1. Osoby, które zarejestrowały się do naszego newslettera jednocześnie wyrażają zgodę na otrzymywanie  informacji o wydarzeniach organizowanych i/lub polecanych przez Namiętną Obecność  (zgodnie z przepisami ustawy a dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).  Każda z tych osób może w w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera.
 2. Namiętna Obecność oświadcza, że podane w ten sposób dane są poufne, także te wprowadzone na strone namietnaobecnosc.pl nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

IV. Pliki Cookies

 1. Ta strona wykorzystuje pliki Cookies do identyfikowania użytkowników tej strony z identyfikatorem sesji. Nie są w nich jednak przetrzymywane żadne dane osobowe.
 2. Ta strona wykorzystuje komponenty zewnętrznych serwisów, w związku z tym wykorzystywane mogą być pliki Cookies. Więcej info znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/about/privacy/cookies .
 3. W przypadku pytań i komentarzy prosimy o kontakt na info@namietnaobecnosc.pl

 

Subscribe to our newsletter

 

Subscribe to our newsletter

 

Subscribe to our newsletter

 

 

 

 

Subscribe to our newsletter

Get updates direct to your inbox.

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).